Погребение

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.

 

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

от 615 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег-обикновен
3. Кръст
4. Скръбни вест- 5 бр.
5. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
6. Жалейки- 20 бр.
7. Погача “ Слънце“
8. Вино
9. Катафалка
10. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

от 1025 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег – обикновен
3. Драперия обикновена
4. Хладилна камера за 1 денонощие
5. Кръст
6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
7. Товаро – разтоварна дейност
8. Скръбни вест- 5 бр.
9. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
10. Жалейки- 20 бр.
11. Погача
12. Вино
13. Катафалка
14. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 

VIP ПАКЕТ

от 1495 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег
3. Драперия
4. Хладилна камера за 1 денонощие
5. Кръст
6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
7. Товаро – разтоварна дейност
8. Скръбни вести
9. Свещи
10. Жалейки
11. Погача
12. Вино
13. Подавки – 10 бр.
14. Катафалка
15. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност,близките изискват справка за самоличност от МВР.

Погребение

You May Also Like