Кремация

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
6. Фактура за платена ниша (При липса на такаванашите служителиправят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове).
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
8. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.

ВАЖНО!За чужденци: превод на документите

ВАЖНО! Съгласно новоприетата наредба №2/2011г. на МЗ урната с пепелта на покойник може да бъде съхранявана в домашни условия или разпръсната сред природата, като за целта се попълват съответните декларации.

От Юли 2019 г. кремацията се извършва в Крематориум Варна.

 Базов пакет “Кремация”:  от 1099 лв.

  • Организация на документи за кремация
  • Ковчег – обикновен
  • Доставка на ковчег
  • Транспорт до Крематориум Варна
  • Извършване на кремацията
  • Урна с табелка – обикновена
  • Доставка на урната до офиса на фирмата

Всички допълнителни стоки и услуги са по желние на клиента!

* Цените не включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената варира за различните ритуални зали и храмове!

** Всички цени са фиксирани по ценоразпис, достъпен в офиса ни.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност,близките изискват справка за самоличност от МВР.

Кремация

You May Also Like