Погребение

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.

 

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

от 615 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег-обикновен
3. Кръст
4. Скръбни вест- 5 бр.
5. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
6. Жалейки- 20 бр.
7. Погача “ Слънце“
8. Вино
9. Катафалка
10. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

от 1025 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег – обикновен
3. Драперия обикновена
4. Хладилна камера за 1 денонощие
5. Кръст
6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
7. Товаро – разтоварна дейност
8. Скръбни вест- 5 бр.
9. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
10. Жалейки- 20 бр.
11. Погача
12. Вино
13. Катафалка
14. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 

VIP ПАКЕТ

от 1495 лв.

 

1. Издаване на смъртен акт
2. Ковчег
3. Драперия
4. Хладилна камера за 1 денонощие
5. Кръст
6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
7. Товаро – разтоварна дейност
8. Скръбни вести
9. Свещи
10. Жалейки
11. Погача
12. Вино
13. Подавки – 10 бр.
14. Катафалка
15. Присъствие на служител през цялото време

Забележки:
• Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
• Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност,близките изискват справка за самоличност от МВР.

Кремация

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.

Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:

1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
6. Фактура за платена ниша (При липса на такаванашите служителиправят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове).
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
8. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.

ВАЖНО!За чужденци: превод на документите

ВАЖНО! Съгласно новоприетата наредба №2/2011г. на МЗ урната с пепелта на покойник може да бъде съхранявана в домашни условия или разпръсната сред природата, като за целта се попълват съответните декларации.

От Юли 2019 г. кремацията се извършва в Крематориум Варна.

 Базов пакет “Кремация”:  от 1099 лв.

 • Организация на документи за кремация
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег
 • Транспорт до Крематориум Варна
 • Извършване на кремацията
 • Урна с табелка – обикновена
 • Доставка на урната до офиса на фирмата

Всички допълнителни стоки и услуги са по желние на клиента!

* Цените не включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената варира за различните ритуални зали и храмове!

** Всички цени са фиксирани по ценоразпис, достъпен в офиса ни.

Важно е да знаете!

*Ако Ваш близък почине в болнично заведение, съобщението се издава от лекуващия лекар, след извършена аутопсия или подадена молба за отказ от такава интервенция. Молба за отказ от аутопсия се подава от роднина на починалия в съответното болнично заведение.

*Ако Ваш близък почине при катастрофа, самоубийство, критични или неизяснени обстоятелства, събитието се констатира от съдебен лекар.

*При липса на документ за самоличност,близките изискват справка за самоличност от МВР.

Транспорт

Транспорт на покойник в рамките наЕвропа

Ние оттраурна агенция “ ПОКОЙ“ извършваме транспорт на починал в страната и/от чужбина със специализирани хладилни автомобили.
Ако Ваш близък или роднина е починал в държава в рамките на Европа, ние ще Ви окажем пълно съдействиеза подготовка, оформяне на документацията и транспорта на тленните останки на покойника до всяка точка на България.

Транспорт от/за чужбина се заплаща на цена от 0,50 евро/километър!

 

Можем да извършим транспорт до/ от следните държави:

 

 • Австрия
 • Англия
 • Белгия
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Испания
 • Италия
 • Македония
 • Норвегия
 • Румъния
 • Финландия
 • Франция
 • Холандия
 • Швейцария
 • Швеция